Đội ngũ điều trị

Ngô Thanh Khải

Chuyên gia tư vấn vp Bangkok - Thailand
Sở trường chuyên môn:
Điều trị tổng hợp khối u ác tính giai đoạn giữa và cuối