Đội ngũ điều trị

Chân Ngạn Lợi

Chủ nhiệm khoa can thiệp vi chấn thương
Sở trường chuyên môn:
Phương pháp điều trị xâm lấn vết thương nhỏ, liệu pháp can thiệp cục bộ