Đội ngũ điều trị

Bành Hiểu Xích

Chủ nhiệm khoa ung bướu
Sở trường chuyên môn:
Điều trị khối u bằng phương pháp vết thương nhỏ, điều trị tổng hợp đa khoa