Giới thiệu

Giới thiệu

Điều trị ung thư bằng giao lạnh là một phương pháp điều trị ra đời từ ngành hàng không. Điều trị kỹ thuật đông lạnh đã tạo ra một giải phép cô lập, loại bỏ khối u
Điều trị ung thư bằng giao lạnh là một phương pháp điều trị ra đời từ ngành hàng không. Điều trị kỹ thuật đông lạnh đã tạo ra một giải phép cô lập, loại bỏ khối u

Phương pháp điều trị hiện được áp dụng rất phổ biến